Екi жыл болды озiндi таныгалы
Кыздар коп сен сиякты танымалы
Бракта ерекшесiн барiнен де
Озiн болдын журектiн калаганы!
«Жалган» дедiн,создерiме сенбедiн
Барi шындык калай гана кормедiн
Суйгенмiн,суйемiн де алi де
Керек маган сол созiме сенгенiн!
Сене бiлiп кешiргенiн тагы керек
Омiрiмдi озiнмен откiзсем тек
Бакытты менен адам болармедi
Кол устасып осы омiрден бiрге отсек!
Бiлемiн кателестiм онбадым
Бiлмеппiн барi осылай боларын
Iшiм тутiн,жалгыз басым сопиып
Озiнсiз ауыр маган боларын
Сураймын бiр мумкiндiк жалыкпаспын
Калай гана оз багыма умтылмаспын
Бакытымды озiнмен табар болсам
«Уялсай» деп менi неге жазгырасын
Кешiр менi,кешiршi сонгы марте!
Жiбермеспiн ендiгарi бундай кате
Тек сендiк боп,бiр озiн деп
Арнармын омiрiмдi тек озiне!
Бiреулер гитарамен ан салады
Бiреулер айды аперем деп жатады
Озiмде колдан келер онер жоктан
Озiне журегiмдi сыйга тартам
Айтарым да,жазарымда осы болды
Отiнемiн сiлтемешi екi колды
Ой сана,журегiнмен акыл косып
Умiттенем айтарсын деп сонгы создi!